TỪ KHÓA:
TRONG
Hình ảnh Tiêu đề Nơi đăng Ngày đăng
Xe đẩy Hàng Phong thạnh 150 kg  Hà Nội
7 giờ trước
22.10.2018
Hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, hồ sơ công chức, viên chức, giá in trên mọi chất liệu  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán và Cung cấp bán sỉ, lẻ , lý lịch cán bộ viên chức mẫu 1a - BNV/2007 ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-BVN ngày 18/6/2007 của bộ trưởng bộ nội vụ, liên hệ 0973774288 để mua hàng  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán hồ sơ công chức, viên chức - hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, hồ sơ học sinh sinh viên 0973774288  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán túi, bì, vỏ, hồ sơ cán bộ công chức (mẫu B01, b03, B04, B05, B06)  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán và Cung cấp bán sỉ, lẻ , lý lịch cán bộ, viên chức mẫu 1a và mẫu 2a- BNV/2007 ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-BVN ngày 18/6/2007 của bộ trưởng bộ nội vụ, liên hệ 0973774288 để mua hàng  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
bìa kẹp công chức viên chức  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
đăng bán bộ hồ sơ cán bộ viên chức mẫu b01, b02, b03, b04, b05, b06-BNV của năm 2007  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự, bìa kẹp nhận xét, đánh giá, đơn thư, bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ   Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Lý lịch công chức mẫu 1a và mẫu 2a  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán vỏ, bì đựng bộ hồ sơ cán bộ công chức Mới 100%, giá Liên hệ gọi: 0973774288  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bộ hồ sơ cán bộ công chức đầy đủ bao gồm những gì? - Bán buôn - Bán lẻ  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán mẫu 07b-bnv/2007  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán túi đựng hồ sơ cán bộ, viên chức  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Mẫu Công chức, viên chức - có bán toàn quốc  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
hồ sơ cán bộ công chức gồm những gì - giá bán sỉ, lẻ tại toàn quốc  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
mua lý lịch cán bộ công chức ở đâu - Hãy gọi 0973.774.288 (Có bán)  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Hồ sơ, công chức, viên chức, cán bộ, hô sơ đảng viên có bán tại Hà Nội  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
chỗ bán hồ sơ cán bộ viên chức  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Đăng bán bộ hồ sơ cán bộ viên chức mẫu b01, b02, b03, b04, b05, b06-BNV-2007-2008  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán vỏ túi hồ sơ đảng viên  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
cung cấp sỉ, lẻ cho cơ quan đơn vi sổ thu chi đảng phí tại hà nội liên hệ 0973.774.288 để mua  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Xưởng sản xuất bìa menu da, bìa đựng hồ sơ da, sản xuất bìa còng, bìa sơ mi da giá rẻ,   Tp.HCM
10 giờ trước
22.10.2018
Bán quyển lý lịch cán bộ mẫu 1a và mẫu 2a  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Hồ sơ mẫu B01, B02,B03,B04, B05, B06 - BNV/2007 ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-BVN ngày 18/6/2007 của bộ trưởng bộ nội vụ,  liên hệ 0973774288 để mua  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bìa kẹp nhân viên, công chức, viên chức có bán tại hà nội và các tỉnh   Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán quyển sổ khai cho ngươi bắt đầu vào - lý lịch của người xin vào đảng (Mẫu 2-KNĐ)   Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
mua lý lịch cán bộ viên chức ở đâu - Bán sỉ bán lẻ tại hà nội và giao hàng toàn quốc liên hệ số 0973774288 để mua  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán túi đựng hồ sơ cán bộ viên chức (Mẫu B01-BNV/2007 ban hành)  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán túi đựng hồ sơ cán bộ, viên chức (Mẫu B02-BNV/2007 ban hành)  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán quyển lý lịch cán bộ viên chức mẫu 1a-BNV/2007  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán hồ sơ cán bộ viên chức mẫu B05-BNV/2007 ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-BNV NGÀY 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ nội vụ  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán sổ đoàn viên, sổ chi đoàn, sổ lý lịch  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
mua hồ sơ cán bộ công chức, viên chức ở đâu - Chuyên Bán sỉ bán lẻ  toàn quốc  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Sổ thu nộp Đảng Phí - Chuyên bán sỉ lẻ toàn quốc  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
đăng bán bộ hồ sơ cán bộ công chức mẫu b01, b02, b03, b04, b05, b06-BNV-2007-2008  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán các loại mẫu lý lịch cán bộ viên chức loại  1a và 2a  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
bán các loại quyển lý lịch cán bộ công chức, viên chức  gồm mẫu 1a  bài xanh và mẫu 2a bìa hồng  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Đăng bán hồ sơ cán bộ công chức  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
hồ sơ học sinh sinh viên, hồ sơ đảng viên, hồ sơ công chức, viên chức  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
bán các loại quyển lý lịch cán bộ công chức, viên chức bìa xanh  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
BÁN BÌA KẸP NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán sổ tổng hợp thu nộp đảng phí và nguồn thu khác hàng tháng mẫu số S03/ĐP  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán hồ sơ học sinh sinh viên  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
 Bán lý lịch của người xin vào đảng - lý lịch đảng viên - lý lịch cán bộ công chức - lý lịch cán bộ viên chức  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
bán các loại quyển lý lịch cán bộ công chức, viên chức gồm mẫu 1a bài xanh   Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
bán quyển lý lịch đảng viên mẫu 1-hsđv các loại 28 trang  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán bìa đựng viên chức  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Hồ sơ viên chức giá bán sỉ lẻ tại Hà Nội  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Hồ sơ viên chức có bán tại hà nội và các tỉnh trên toàn quôc  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
bán các loại quyển lý lịch cán bộ viên chức gồm mẫu 1a bài xanh  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Hồ sơ công chức, viên chức của bộ nội vụ có bán toàn quốc  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bìa kẹp viên chức có bán toàn quốc  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
 sổ thu nộp đảng phí, sổ tổng hợp thu nộp đảng phí, sổ thu chi đảng phí và nguồn thu khác bán toàn quốc  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Mẫu sổ tổng hợp thu nộp đảng phí mẫu số S02/ĐP có bán tại hà nội và cung cấp bán cho các cơ quan đơn vị các tỉnh thành phố trên toàn quốc liên hệ 0973774288 để mua  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Đăng bán quyển lý lịch cán bộ công chức, viên chức mẫu 1a và mẫu 2a  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
bán sổ lý lịch viên chức  có bán tại hà nội cung cấp bán sỉ, lẻ các tỉnh thành phố  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán 3 bìa kẹp hồ sơ cán bộ - liên hệ gọi 0973.774.288  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Bán vỏ, hồ sơ viên chức mẫu B01, B02, B03, B04, B05, B06   Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Lý lịch cán bộ, công chức mẫu 1a (bìa xanh)  Hà Nội
10 giờ trước
22.10.2018
Trang:   [1] 
Thành viên
Tên:
Mật khẩu:
Nhớ đăng nhập
Trợ giúp đăng rao vặt
  0989.363.008
Trang chủ | Rao vặt | Gian hàng | Sản phẩm | Đăng tin rao vặt | Đăng ký nhanh gian hàng | Đăng ký thành viên | Quy định đăng tin
Liên hệ quảng cáo: 0989.363.008 - Liên hệ với chúng tôi trên Facebook - Email: trogiup2008@yahoo.com
Lưu ý: Enbien.com là diễn đàn mở miễn phí dành cho tất cả mọi người đăng tin rao vặt, quảng cáo mua bán các sản phẩm.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm trên các tin rao vặt, quảng cáo của người dùng đăng tải trên diễn đàn.
Thiết bị văn phòng